Termessos

TERMESSOS

Villa Perla Termessos information Dağların doğal kale işlevi gördüğü çarpıcı manzaralar içindeki antik Termossos kentinin görkemi eşsiz güzelliktedir. Antalya’nın 34 km. kuzeybatısında anayoldan 9 km. fundalıklar manzarası seyredilerek varılır kente. Kuruluşu bakımından çevre medeniyetlere benzemeyen Termossos tarihi bilmeceleri içinde taşır. Termossos’un özgünlüğü, yerleşen Psidialı barbarların savaşçı kabile oluşlarıdır. Antik adı Solym olan Güllük dağının 1400 metre yüksekliğinde kurulan kent sakinleri kendilerini Solymler olarak adlandırmışlardır. Homeros İlyada’da Bellerophontes’in Solymlularla savaştığını anlatır. İlyada’nm konusu Truva savaşının M.Ö. 1200 yıllarında yapıldığı, Homeros’un M.Ö. 850 yıllarında İlyada’yı kaleme aldığı düşünülürse Solymlar M. Ö. 1000 - 1200 yıllarında kabile savaşçıları olarak Termossos’da sosyal yaşamlarını sürdürüyorlarmış. Termossosluların savaşçı kabile olduklarını ve kadın savaşçı Amazonlarla da mücadele ettikleri kapı yazıtlarından anlaşılıyor.

Villa Perla Termessos information4446624 Çocuk yiyen Kronos
Uç tane dört ve iki tane altı. Tanrının öğüdü şöyle;
Evde kal, başka kiçbir yere gitme,
Yoksa yıkıcı Hayvan ile intikamcı Tanrıça Basar seni;
Çünkü görüyorum tu iş ne emin ne de güvenli.

66661 25 Işık veren Ay Tanrısı Dört tane altı beşincisi bir. Anlamı şu;

Kurtlar kuzuları nasıl yener, ğüçlü aslanlar Boynuzlu öküzleri nasıl alt ederse sen de öyle üstesinden geleceksin ker şeyin, ve Zeus Hermesın yardımıyla gerçekleşecek tüm isteklerin.

Zarf falının kehanetleri olarak yazıtlara geçen bu görüşler önceki ve yazıldığı döneminin sosyal yaşantılarını dillendirir, belirlendirir. Termossos’da kentten medeniyete geçiş Grek medeniyetinin katalizör oluşuyla mümkün olmuştur. Termossos ana Grek, yavru - Roma medeniyetinin yapıları ile gelişim sağlamıştır.