Side

SİDE

Side Antalya informationSide M.Ö. 7. yüzyılda Kymeli kolonistlerce kurulmuştur. Bu kuruluştan önce de bugün tarihten silinen Anadolu kavimlerinin Side'yi yerleşim yeri olarak seçtiği anlaşılmaktadır. Side sikkelerinde nar motifinin (bereketliliğin simgesi) oluşu; kent kuruluşunun tarımsal üretim temelli orjinal kent kuruluşu olduğundandır. Kuruluş isminin Latince ‘Çite’ (kent) sözcüğünden türediği söylenebilir.

M.Ö. 6. yüzyılda Lydia Krallığı egemenliğinde varlığını sürdüren Side M.Ö. 547 - 546’da Perslerce işgal ediliyor. M.Ö. 334’de İskender’e savaşmadan kapılarını açıyor. İskender in Side’yi fethi ile birlikte Grek medeniyet kültürü Side’ye egemen olmaya başlar. M.Ö. 300 yıllarının yazıtları M.Ö. 200 yıllarının sikkeleri Grek medeniyetinin ürünleri oluyor. M.Ö. 188’de Pamphlyia bölgesi Pergoman krallığına geçse de Side bağımsızlğını korur.

M.Ö. 78 de Roma’ya dış ilişkilerde bağlı, iç ilişkilerde bir ölçüde özerk kent olarak deniz ticaretine ve köle ticaretine başlar. M.S. 3. yüzyılın sonlarından Pamphlyia medeniyetinin çökmesi ile Side’nin gelişimi durur.

M.S. 4. yüzyılda Bizans medeniyeti ile yeniden canlanan Side bu yıllar Metropolit ünvanını alır. M.S. 7. yüzyılda Arap istilaları Side’yi yeniden çöküş dönemine geçirir. M.S. 10. yüzyılda deprem ve yangın felaketleri kentin Antalya’ya Side Antalya informationtaşınmasına yol açmıştır.

Side nin kuruluşunda tarımsal üretim zenginliği, M.Ö. 2 yüzyılda deniz ticareti ve korsanlık üssü oluşu, köle ticaretinde başarıları Side’yi antik çağda metropol yapmıştır. Bugünkü tarihi eserlerin çoğu Roma medeniyetine bağlı olduğu dönemlerde yapılmıştır.

Eski hamam kalıntılarının restorasyonu ile müzeye dönüştürülen Side müzesi; NIKE, HERAKLES, HERNES Heykelleri.Üç Güzeller Heykeli, Zeus’un Doğuşu, Eros’lu Lahit, İksion’un cezalandırıldı gibi motifler ve diğer tarihi belgeler incelemeyi gerekli kılar.