Phaselis

PHASELIS

Phaselis M.Ö. 690 yıllarında Rhodoslu kolonist Lakios tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan yüz yıl sonra PhaselisAntalya Phaselis Room sikke basımına başlamıştır. Sikkelerin bir yüzünde gemi pruvası diğer yüzünde geminin arka kısmı yer almıştır. Rodos şövalyelerinin akınlarını gemi ile yapmaları ve yegane ulaşım aracı olması bu seçimde etkin olabilir. M.Ö. altıncı yüzyıl ortasında Perslerin Güney Anadolu’yu ele geçirmeleri ile Phaselis yeniden Grek medeniyetine geçer. Phaselis Delos birliğine katılır. M.Ö. 4. yüzyılda Persler yeniden Güney Anadolu’ya sahip olunca bu bölgeyi, Mahsollos isimli Karialdis’e verdi. İskender M.Ö. 333’de Phaselis’e gelir. Barışçıl teslim olan kent İskender seferlerine de yardımcı olur. İskender sonrası Mısır krallığına geçen kent daha sonra Roma ve yeniden Rhodos yönetimine geçmiştir.

Phaselis, Tahtalı dağın yüceliği ile liman ve koyunun sakinliği arasına gizlenmiş gibidir. Sarnıç, Tapmak, Dış ve iç sur, su kemeri, Domitianus Agorası, Dikdörtgen Agora, Tiyatro, Hadrianus Kapısı, Ana caddesi tarihi yapıların başlıcalarıdır.