Perge

PERGE

Antalya Perge History and informationAntalya’nın 19 km. doğusundadır. Pamphlia”tüm boyların ülkesi” anlamına geliyor. Truva savaşı sonrası Grek boylarının göçleri ile yerleşik düzene geçildiği için bu ismi almıştır. Pamphlia medeniyeti Perge - Sillyon - Aspendos - Side ve Attalia’nın kuruluşu veya gelişiminde etkin rol oynamıştır. Pamphlia'nın kalbi ise Perge olmuştur. Perge’nin kurucuları Mopsos ve Kalklos olmasına rağmen; Perge kentinin, yaşayan ruhu tanrıça Artemis olmuştur.

Perge’nin medeniyet mühürü sayılan baskın sikkeler ve Baitylos motiflerinin vazgeçilmez öğesi hep Artemis Pergaia olmuştur.Perge’nin kent düzeni ekonomik ve sosyal yönden gelişim sağladıkça Ay Tanrıçası Artemis Pergaia’da bölge kentlerinin (Attalia, Selge, Isında, vs.) sikkelerinde de yerini almıştır. Artemis Pergaia tapmağı inanan insanların adaklarıyla maddi gelişim sağlıyor ki, Roma yönetici Verres’in yağmacı talanından kurtulamıyor. Kendi değerini yağma eden Roma yöneticisine rağmen Perge; antik çağın dokunulmaz ünvanı Asylia mertebesini M.S 2. yüzyılda elde ediyor. Plancia Magna adında varlıklı bir kadının bağışlarıyla da refah dönemini yaşıyor. M.S 3. yüzyılda Aslyia hakkının yanma “Neokoros - Tapmak Bekçisi” ünvanını da hak ediyor.

Perge’nin yazılı tarihe girişi İskender ile başlıyor. M.Ö. 333 yılında İskender Perge’yi bir ziyaret ile teslim alır. İskender Perge’yi üs olarak değerlendirdiği gibi Perge’li kılavuzlarda bölgedeki İskender akınlarınına kılavuzluk ederler. M.Ö. 2. yüzyılda Pergamen Krallığı Attalia’yı üs olarak seçtiği için Perge’yi yeterince değerlendiremez.

Antalya Perge Turkish Bath Matematikçi Apollohlonios (M.Ö. 3. yüzyıl) Düşünür Varus (M.S. 2 yüzyıl) Perge’nin bilim dünyasına yetiştirdiği seçkin kişilerdir. Greklerin kent kurucu, Romalıların kent medeniyetini geliştiren yetenekleri Perge yapılarından da anlaşılıyor.

Perge’nin bilmecesi de Artemis Tapınağının bugün ne olup olmadığıdır.