Aspendos

ASPENDOS

Antalya Aspendos“Ben derim ki, Argoslular tezgiden gemileriyle Troyalıları ölüm, yokluk getirmek için yola çıktıkları gün üstün güçlü Kronosoğlu iyi bir işmar verdi bize, sağdan şimşek çaktırdı, gösterdi kaderimizi, yurduna dönmeye yeltenmesin hiç kimse, Helene’nin acısına, iniltilerine karşılık yatmadan bir Troyalı karısıyla.” (Homeros - İLYADA)

Truva savaşına katılan Argos boylarının Pamphila yöresine göç edişi ile kurulan Aspendos M.Ö. 5. yüzyıl başlarında kent medeniyetine geçmiştir. Beşinci yüzyılda gümüş sikke bastırmaya başlayan Aspendos; daha sonraları sikkelerine ‘gururlu onurlu’ Romalıların müttefiki’ tanımlamalarıyla özgünlük getirmişlerdir.

Aspendos kent medeniyetine geçtikten sonra Delos Birliğine (Atina deniz birliği) katılmıştır. Perslerin Pamphlia üzerindeki egemenlik yıllarında gelişim çağı duraklamaya geçen Aspendos; İskender’in M.Ö. 333’de Aspendos’u ele geçirişi ile yeniden rönesans çağma geçer.

Villa Perla Aspendos Room 2M.S. 2 yüzyılda Curtius Crispinus ve Curtius Auspicatus adlı iki kardeşin; ve ülkenin tanrılarına ve imparator ailesine ithaf ederek yaptırdıkları Aspendos Tiyatrosu dünyada benzersiz en iyi korunmuş antik tiyatrodur. Mimar Zenon tarafından işçiliği yapılan antik tiyatro şahaserinin akustiği, sahne binası, orkestrasının, oturma kademeleri ile sanat gösterilerine kullanım imkânı sunmaktadır.

Her yaz Ankara Devlet Operasının bale ve müzik gösterileri, film şenliklerinin seyrine tiyatro ve görselliğine doyum olmadığı gibi, antik çağ kentlerinin tören - şölenlerini anımsatmaktadır. İnsan ruhundaki yüceltimler, bu gösteriler Aspendos'da izlendikçe kanatlanabilir.

Aspendos’un toprak verimliliği, tuz üretimi ve ırmaktan denize ulaşımı onu üretim ve ticaret merkezi durumuna getirmiştir. M.S.I. yüzyılın bu zenginliğini mülkiyetinde bulunduran toprak sahipleri dış satım için halkım burçak yemeğe zorlayınca gezgin düşünür Apollomos toprak sahiplerine karşı çıkar. “Toprak bütün insanların anasıdır. Sizler onu yalnız kendinize analık etmeye zorlamaktan suçlusunuz. Eğer tutumunuzu değiştirmezseniz, ben onu sömürmenizi engelleyeceğim”.

Aspendos'da Grek ve Roma medeniyetinin eserleri bugün tarih bilincimizde yaşamaktadır.